Munkaruha
Munkavédelem
Reklámajándék
Military
Kiadvány, tábla
Tűzvédelem
      Tűzvédelem, munkavédelem, munkaruhagyártás
RÓLUNK | HÍREK | SZABVÁNYOK | TANÁCSOK | AKCIÓK | NAGYKERESKEDŐK | KAPCSOLAT
Aktuális híreink

EK megfelelősségi nyilatkozat vagy CE jelölés?

A folyamatosan változó körülmények között is be kell tartani a jogszabályok előírásait. Körültekintően az jár el, aki minden szükséges dokumentációval ellátott egyéni védőeszközök használatát írja elő...


Gyártó és forgalmazóként naponta találkozunk a kihívással, hogy teljesítsük partnereink kérését, miként csatolhatunk a leszállított termékekhez OMMF minősítést, CE tanúsítványt, Úniós jegyzőkönyvet.

Gyakorlott felhasználó természetesen tudja, hogy a fenti dokumentumok egy része már nem, másik része még nem létezik, így hát a szükséges és elégséges tanúsítványokról nem árt tájékozódni.

A tapasztalataiból merített Mogyorósi László szakértő kollégám, akinek alábbi írása konkrét válaszokat ad a fenti kérdésekre.

 

Az EK megfelelségi nyilatkozat és a CE jelölés formai követelményei

 

A 2. és 3. kategóriájú illetve az EU területén kívül gyártott 1. kategóriájú védőeszközök forgalmazásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a termék rendelkezzen EK Típusbizonyítvánnyal. Ehhez szükséges, hogy egy független notifikációs számmal rendelkező tanúsító szervezet vizsgálja meg, hogy a védőeszköz megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve, hogy meghatározza a termék védképességét és a védelmi szintjét. Mivel a 2/2002 (II.7) SzCsM rendelet nem írja el a típusbizonyítvány kötelező kiadását a védőeszköz mellé ezért ezt a megfelelőséget a jelölés és a gyártói EK megfelelőségi nyilatkozat igazolja. A rendelet mindkét elem formai előírásairól részletesen tájékoztat, azért, hogyelkerülhetők legyenek az ehhez kapcsolódó félreértések. Az EK-megfelelőség jelölését a 20. §-ban határozza meg:

A jelölés azt fejezi ki, hogy a védőeszköz megfelel a 89/686/EK irányelv és a vele összeegyeztethető szabályozást tartalmazó 2/2002 (II.7) SzCsM rendelet alapvető követelményeinek és a vonatkozó szabványoknak. Az EK-megfelelőség jelölésnek tartalmaznia kell a főleg 3. kategóriás védeszköz, mint végtermék ellenőrzésében (15-16. §) részt vevő ellenrző szerv notifikációs számát is. A tanúsító szerv azonosítási számának feltüntetését a jogszabály nem írja elő. Egyébként a jelölés szabályos külalakját a rendelet 5. számú mellékletében találhatjuk meg.

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a 2/2002 (II.7) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint kell elkészíteni, és azt vagy a tájékoztató mellékleteként vagy abba beépítve kell kezelnünk. Abban az esetben, ha a magyar nyelv tájékoztatótól elkülönítve mellékeljük, akkor az idegen nyelven megírt megfelelőségi nyilatkozatot elvileg le sem kell fordítani magyarra, mivel ezt a rendelet nem teszi kötelezvé. Ez érthető is, hiszen a nyilatkozatban található szükséges adatok, úgymint a gyártó neve, a termék megnevezése, cikkszáma, a termékre vonatkozó szabvány(ok) és a típusbizonyítvány száma illetve a vizsgálatokat végző, notifikációs számmal rendelkez szervezet adatai minden európai nyelven egyformán értelmezhetők. Természetesen a gyakorlat az, hogy a teljesebb tájékoztatás végett az importőrök lefordítják magyarra ezeket, nyilatkozatokat, amelyek, formailag, vagy stilisztikailag eltérhetnek a rendeletben meghatározottnál, de tartalmilag semmiképpen nem. Többek közt ilyen eltérés lehet például az, hogy a külföldi nyilatkozatok érthetően elsősorban a 89/686/EK irányelvre és nem a magyar 2/2002 SzCsM rendelet előírásaira hivatkoznak. A formai követelményekhez tartozik az aláírás kérdése is, melyet a rendelet szintén alaposan meghatároz: az EK megfelelőségi nyilatkozaton szereplő aláírásnak csak a gyártó által meghatalmazott kiállító nevét és hatáskörét kell tartalmaznia és semmilyen pecsétet vagy cégszerű aláírást nem követel meg. Teljesen felesleges is lenne, mert a jelzett adatok valóságtartalmát szerencsére már nem a pecsétes papíros határozza meg. Egyébként is, ha úgy adódik az esetleges kétségeinktől manapság már az internet és a telefon világában könnyedén meg tudunk szabadulni.

2008. július

Mogyorósi László

 

 

Munkaruha
Munkavédelem
Reklámajándék
Millitary
Kiadvány
Tűzvédelem
Munkaruha | Munkavédelem | Reklámajándék | Military | Kiadvány, tábla | Tűzvédelem

M3 ROAD Tűz- és Munkavédelmi, Ruhaipari Kft.
2100 Gödöllő, Grassalkovich Antal utca 5.
Tel.:/fax: 28/612-490 • Mobil: 20/345-4387, • Email: m3road@gmail.com

Adatvédelem